שטח משולש לפי הצלע השלישית

נתונים אורכים של שתיים מצלעות משולש. בפעילות תחקרו כיצד נראה גרף המתאר את השתנות שטח המשולש כפונקציה של השתנות אורך הצלע השלישית
במשולש שלפניכם נתונים אורכים של שתי צלעות בין אלו ערכים משתנה אורך הצלע השלישית במשולש? הסבירו בין אילו ערכים משתנה שטח המשולש? כדי להסביר לחצו על הריבוע גובה גררו ובדקו מתי השטח מקסימלי והסבירו שרטטו גרף משוער המתאר את השתנות השטח כפונקציה של אורך הצלע הצבועה באדום עבור איזה משולש מתקבל שטח מכסימלי? מהו השטח המכסימלי ועבור איזה אורך של הוא מתקבל? הסבירו! האם הגרף סימטרי? הסבירו בדקו את השערותיכם: הקישו על הריבוע שמות הצירים ושרטוט גרף. גררו את והגרף יצטייר. השוו עם הגרף ששרטטתם עברו לפעילות השטח לפי הגובה לצלע השלישית.