Матрицын үйлдэл

Зохиогч:
Solongo
Матрицын нэмэх, тоогоор үржүүлэх, матрицыг матрицаар үржүүлэх үйлдлүүд
Жишээтэй танилцан, дэвтэртээ жишээ зохио.