Exponentsial funktioner

Författare/skapare:
karl.joakim.berg
Område(n):
Funktioner
1) Skriv ner 3 egenskaper hos exponential funktioner.
När man skriver exponentialfunktioner så använder man sig ofta av det irrationella talet som har ett värde på ungefär 2.71828. När man använder sig av talet så skriver man funktioner på formen där a är en valfri konstant. 2) Jämför och för att se vilka samband som finns mellan funktionerna. Hur kan detta sambandet förklaras?