Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

EL PROJECTIL

EL PROJECTIL L’altura d’un projectil en funció del temps està representada per la funció: . On l’altura està en metres i el temps en segons. Determina: a. L’altura des de la que s’ha tirat el projectil. b. L’altura màxima que assoleix el projectil. c. El temps que el projectil està per sobre dels 175 m. d. El temps que triga el projectil en impactar contra el terra. enunciat del problema extret del curs" TODO GEOGEBRA PARA UNAS MATEMÀTICAS DINÀMICAS curs 2014