Diferència entre dibuix i construcció. Bicicletes

Diferència entre dibuix i construcció. En les construccions hi podeu veure 2 bicicletes construïdes amb GeoGebra, una d'elles veureu que té algunes pegues. Experimenteu, mireu de moure tants punts com pugueu (del terra, de l'estructura, ...) i mireu de treure conclusions sobre com cal que els objectes depenguin uns dels altres.
Aquest applet forma part de la col·lecció "Diferències dibuix vs construcció. Dependència d'objectes" https://www.geogebra.org/m/j5suNdEq