Intaraktivt andengradspolynomium

Intaraktivt andengradspolynomium

Ændr på a, b og c og se at grafen ændrer udseende.