diagonales de un poligono regular

[list=1] [*] Pode un polígono regular ter unha sóa diagonal? [*] Pode un polígono regular ter dúas diagonais? [*] Cantas díagonais ten un polígono regular de 19 lados? [*] Cantas díagonais ten un polígono regular de 31 lados?? [*] As diagonais cortánse no centro da circunferencia circunscrita ao polígono regular? Cando e por qué? [/list]