Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Corba de desintegració radioactiva del C-14

Construcció que mostra la corba de desintegració radioactiva del C-14 i calcula, en funció del temps, la fracció de nuclis que resten sense desintegrar.