Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Cremonův obrazec

Ukázka grafického řešení příhradového nosníku Cremonovým obrazcem. Princip je následující: 1) Grafické řešení reakcí. 2) Podobně jako při početním řešení zjednodušenou metodou styčných bodů se řeší rovnováha na jednotlivých styčnících jako u svazku sil. 3) Součtové čáry pro jednotlivé styčníky se kreslí do jednoho obraze, který nazýváme Cremonův obrazec. 4) Směr síly v taženém prutu směřuje ze styčníku a směr síly v tlačeném prutu směřuje do styčníku. Směr síly je v Cremonově obrazci různý pro jeden a druhý konec prutu, resp. styčník. Animaci je možné ovládat posuvníkem n nebo odpovídající ikonkou. Bod O je možné přemístit tažením myši tak, aby grafické řešení reakcí bylo zřetelné nebo mělo řešení. Velikost ve výřezu lze dynamicky měnit kombinací Shift+kolečko myši.