Kulmanpuolittaja

KULMANPUOLITTAJA Tutki, mistä pisteistä kulmanpuolittaja muodostuu. Muuta tutkittavan kulman astelukua liikuttamalla punaista pistettä. Ympyröiden säteen arvoa voit vaihtaa liikuttamalla mustaa pistettä tai valitsemalla animaationuolen vasemmasta alareunasta.
LISÄPOHDINTAA 1.) Ovatko samansäteisten ympyröiden kehien leikkauspisteet aina tutkittavan kulman kentässä? 2.) Löydätkö GeoGebra-sovelmasta tilanteen, jossa kulmien alfa ja beeta summa ei täsmää? Mistä tämä johtuu?