f(x)=sin(x) származtatása

Témák:
Szinusz
A csúszkán változtassuk az alfa szög nagyságát. Az egységkör kerületi pontjának y koordinátája lesz az adott szög szinusza. A P pont első koordinátája az alfa szög radiánban, a második koordináta pedig az említett y koordináta. A P pontra nyomkövetés van beállítva, a szög változtatásával a szinusz függvény egy periódusnyi intervallumon kirajzolódik.