Boxplots

Topic:
Boxplot
Deze les behandelt het onderwerp boxplots. Aan het eind van deze les kun je:
  • het minimum, maximum, het eerste en het derde kwartiel en de mediaan uit een boxplot aflezen.
  • de spreidingsbreedte en kwartielafstand uit een boxplot aflezen.
  • gegevens uit een frequentietabel vertalen naar een boxplot.
Start met het bekijken van het filmpje met theoretische uitleg. Vervolgens maak je vraag 1 t/m 6 om te controleren of je de theorie begrepen hebt. Wanneer je deze vragen goed hebt beantwoord, ga je de verwerkingsopdracht maken. Veel plezier!

Filmpje

Opdracht bij filmpje

Bepaal de mediaan, , , het minimum en het maximum van de gegevens uit het filmpje.

Cijfers

De docent wiskunde heeft de repetitiecijfers van klas V3A in de onderstaande boxplot verwerkt. Beantwoord vraag 1 t/m 3 over de boxplot.

Repetitiecijfers van klas V3A

Vraag 1

Wat is het laagste cijfer dat behaald is?

Check your answer here

Vraag 2

Welke uitspraak is waar?

Check your answer here

Vraag 3

Welk antwoord is waar?

Check your answer here
Hieronder zie je nogmaals de boxplot van de repetitiecijfers. In de tabel staan de cijfers van de leerlingen. Er zijn vijf leerlingen die de toets gaan herkansen. De cijfers van deze leerlingen zijn met oranje gemarkeerd.

Repetitiecijfers

Vraag 4

Geef de kwartielafstand en de spreidingsbreedte.

Vraag 5

Stel dat alle herkansers een 7 halen. Vul op alle oranje plekken in de tabel een 7 in. Wat wordt de nieuwe kwartielafstand?

Vraag 6

De cijfers van de herkansingen zijn: 4.5, 8.1, 6.5, 6.4 en 7.8. Vul deze cijfers in de tabel in op de oranje plekken. Wat zijn de waarden van en de mediaan na de herkansingen?

Verwerkingsopdracht In de onderstaande applet ga je bij vier tabellen een boxplot maken. Je kunt je antwoorden zelf controleren. Lees eerst de instructie in de applet door. Deze instructietekst kun je weergeven en verbergen door door het vakje instructie aan- of uit te vinken.

Boxplots