CLASSES DE RECTES (I)

Tema/es:
Rectes
Fixeu-vos en les rectes que hi ha dibuixades a la finestra de sota. Tenint en compte la classificació de les rectes en secants, paral·leles i perpendiculars, digues: - Com són les rectes r i s entre ells? - Com són les rectes a i s entre ells? - Com són les rectes c i b entre ells? - Com són les rectes c i a entre ells? - Com són les rectes d i e entre ells? - Com són les rectes d i r entre ells?
Amb les eines de que disposes pots dibuixar-ne de noves i plantejar-te situacions com "dibuixa una recta paral·lela a s".