Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Riemannův určitý integrál

Pomůcka pro výpočet dolního resp. horního součtu Riemannova určitého integrálu v porovnání s hodnotou integrálu dané funkce. Hodnota určitého integrálu má geometrický význam obsahu plochu pod křivkou pouze v případě nezáporné funkce y=f(x).