Å oppdage eulers tall e

Du skal finne ein funksjon som er lik sin eigen deriverte, dvs ein funksjon der f`(x)=f(x). Her skal du prøve deg fram med ulike polynomfunksjonar og eksponentialfunksjonar. Man fjerner sporing med verktøyet (undo) oppe til høyre.

I denne oppgåva vert det brukt ein forenkla definisjon av den deriverte, den kan kort uttrykkes: Den deriverte er stigningstallet til tangenten. Prøv å finn ein funksjon der den deriverte er mest mogleg lik funksjonen. Grafen til den deriverte vert markert med sporingsverktøyet. Ein kan også sjå samanhengen mellom ulike funksjonar og deira deriverte. Kva kan du sei om den deriverte til 2. og 3. gradspolynom?