Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Onderlinge ligging van rechten (deel 2)

[b][size=200]Wegen die elkaar kruisen...[/size][/b]
Wegen die elkaar kruisen...

Zijn de rechten IK en LJ evenwijdig, snijdend of kruisend?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)

Zijn de rechten BD en LJ evenwijdig, snijdend of kruisend?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)

Zijn de rechten IA en LJ evenwijdig, snijdend of kruisend?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
  • C
Controleer mijn antwoord (3)