Coordenades cartesianes i polars

Tema/es:
Coordenades
A l'esquerra els punts estan en coordenades polars, a la dreta en coordenades cartesianes. Els punts P i P' corresponen al mateix punt en els dos sistemes de coordenades. Igualment amb els punts R i R'. Podeu moure els punt P i R i observeu com varien les coordenades dels corresponents P' i R'.
En què es transformen els segments horitzontals de l'esquerra corresponents a un valor de l'angle polar constant? En què es transformen els segments verticals de l'esquerra corresponents a un valor de r constant?