Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Rovina kolmá k přímce v kos. promítání

Budem A veďte rovinu kolmou k přímce a.
1. Sestrojíme první průmět přímky a v přiřazeném MP. 2. Určíme půdorys s směru kolmého k půdorysu přímky a - je kolmý k půdorysu přímky a. 3. Sestrojíme kosoúhlý půdorys tohoto směru s. 4. V přiřazeném MP sestrojíme nárys přímky a - pomocí příslušných stopníků. 5. Bodem A vedeme hlavní přímky hledané roviny kolmé k přímce a. Kosoúhlý půdorys i kosoúhlý průmět patří nalezenému směru s. 6. Sestrojíme kosoúhlý půdorys i kosoúhlý průmět nárysného stopníku hlavní přímky osnovy první. 7. Nyní už můžeme setrojit nárysnou stopu hledané roniny - prochází nárysným stopníkem a je kolmá na nárys přímky a. 8. Doplníme zbývající stopy roviny.