Sukladnost trokuta

Za dva trokuta kažemo da su sukladna, ako se mogu položiti jedan na drugi tako da se potpuno preklapaju. Zadatak. Trokut s oznakom T sukladan je jednom od preostala tri trokuta. Preklapanjem treba otkriti koji je to trokut. Trokut T je nepomičan, a ostale se može pomicati i zakretati povlačenjem vrhova.

Zadatak 1. Sukladni su trokuti (odaberi točan odgovor):

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
Provjeri moje odgovore (3)
NAUČI Promotri trokute ABC i DEF.
[i][size=85]IZVOR: IZZI, Profil Klet d.o.o.[/size][/i]
IZVOR: IZZI, Profil Klet d.o.o.

Prouči sliku iznad i koristeći alat Olovka dopuni.

Zapiši u bilježnicu Trokuti su sukladni ako su im sukladne odgovarajuće stranice i sukladni odgovarajući kutovi. Vrijedi: Čitamo: "Trokut ABC sukladan je trokutu DEF."