Једнакост скупова

Сваки елеменат скупа А јесте елемент скупа В, тј и сваки елемент скупа В је елемент скупа А тј.. За такве скупове кажемо да су једнака и пишемо: Два скупа су једнака ако имају исте елементе тј.ако је сваки елемент првог скупа, елемент другог скупа, и сваки елемент другог скупа, јесте лелемнт првог.
Image