Funtzio lineala - Ariketak

1.- Irudikatu A(2, 3) eta B(-1, 4) puntuak eta hoietatik pasaten den zuzena. Irudikatu zuzenaren ebaki puntuak ardatz koordenatuekin eta kalkulatu eta irudikatu zuzenaren malda. 2,. Irudikatu A(3, 1) eta B(5, 5) puntuetatik pasaten den zuzena. Kalkulatu bere malda eta ardatz koordenatuekin ebaki puntuak. 3.- Irudikatu aurreko zuzenari paraleloa den beste zuzen bat C(4, -2) puntutik. Irudikatu bere malda eta ardatz koordenatuekin ebaki puntuak. 4.- Irudikatu aurreko zuzenari perpendikularra den beste zuzen bat D(-3, -1) puntutik. Irudikatu bere malda eta ardatz koordenatuekin ebaki puntuak.