Relatív sebesség 2. másolata

Miért kezdenek el egymás felé szaladni a szerelmesek (a romantikus filmekben), mikor meglátják egymást?[br]Hogyan kapcsolódik ez a megfigyelés a sebességhez?[br]Miért találkoznak hamarabb, ha [i]mindketten[/i] egymás felé rohannak?
1. feladat
Állítsd be az [i]A[/i] test sebességét nullára, és a [i]B[/i] test sebességét tetszőleges értékre, majd indítsd el az animációt! Jegyezd fel, mennyi idő alatt érték el egymást!
2. feladat
Állítsd be az [i]A[/i] test sebességét nullánál nagyobb értékre! Hasonlítsd össze az időeredményt az előző eredménnyel! Mire következtetsz?
3. feladat
Állítsd be a két test sebességét egy-egy tetszőleges pozitív értékre![br]Hogyan változik a piros és a kék „megtett úthoz” képest a zöld „egymáshoz képest megtett út”?
4. feladat
Mit vehetünk észre a két test által megtett út összegéről?
5. feladat
Mi a kapcsolat az [math]s_A[/math] , [math]s_B[/math] és a [math]\Delta s[/math] között?
6. feladat
Az [math]s_A[/math] és az [math]s_B[/math] összege mit ad meg?
7. feladat
Ha az [math]s_A[/math] és az [math]s_B[/math] összegét elosztjuk az eltelt idővel, milyen sebességet kapunk?

Information: Relatív sebesség 2. másolata