Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Numeeristen yhtälönratkaisumenetelmien havainnollistuksia

GeoGebra-kirja "Numeeristen yhtälönratkaisumenetelmien havainnollistuksia" sisältää Ville Arvion matematiikan pro gradu -tutkielmassa "Numeeriset yhtälönratkaisumenetelmät" esiintyneiden kuvien interaktiiviset GeoGebra-versiot. Kyseinen opinnäytetyö on kirjoitettu akateemisen loppututkinnon lisäksi matematiikan aineenopettajan lukion numeeristen menetelmien MAA12-kurssin taustamateriaalipaketiksi. Näinpä CC-BY -lisenssillä ovat sekä tutkielma että tässä esiintyvät GeoGebra-appletit aineenopettajan kurssimateriaalina käytettävissä. Itse tutkielmaan ja numeeristen yhtälönratkaisumenetelmien materiaalipakettiin voi tutustua Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistosta, osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56870 eli http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201801231313 Havainnollistusten arvoja voidaan muuttaa liu'uilla. Tämän lisäksi liikuteltavissa olevat pisteet ovat värillisiä. Hiiren ykköspainikkeella voit liikuttaa kuvaa. Hiiren rullalla voit lähentää tai loitontaa kuvaa eli zoomata. GeoGebra-kirjan viimeiseen lukuun on lisäksi kerätty muutamia muiden käyttäjien GeoGebra-yhteisössä CC-BY-SA -lisensoinnilla julkaisemia yhtälönratkaisumenetelmien havainnollistuksia.
Numeeristen yhtälönratkaisumenetelmien havainnollistuksia