Superfícies reglades amb corbes

Autor:
Bernat
Anem a dibuixar una superfície reglada a partir de dues corbes. Treballarem només a la finestra 3D.
  1. Dibuixem un punt a sobre de l'eix X que GeoGebra anomena A.
  2. Calculem la distància del punt al centre de coordenades i l'anomenem R: R=Distància(O,A).
  3. Dibuixem una hèlix amb el comandament: Corba(R*cos(t),R*sin(t),t,t,0,2pi)
  4. Dibuixem una segona hèlix amb el comandament: Corba(R*cos(t+pi),R*sin(t+pi),t,t,0,2pi)
  5. Dibuixem una superfície a partir de les dues corbes a i b amb el següent comandament: Superfície(k*a(t)+(1-k)*b(t),k,0,1,t,0,2pi).
Observeu la superfície i aneu movent el punt a o introduint variants.

Aqui teniu el resultat!

Aqui teniu el resultat!