Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Karakteristične točke trokuta (S_o, S_u)

Klikom na potvrdne okvire Središte trokutu opisane kružnice vidjet ćete simetrale stranica trokuta i središte tom trokutu opisane kružnice, a klikom na potvrdni okvir Trokutu opisana kružnice vidjet ćete kružnicu opisanu trokutu . Klikom na potvrdne okvire Središte trokutu upisane kružnice vidjet ćete simetrale kutova trokuta i središte tom trokutu upisane kružnice, a klikom na potvrdni okvir Trokutu upisna kružnice vidjet ćete kružnicu upisanu trokutu . Mijenjajte položaj vrhova trokuta da biste vidjeli gdje se nalazi središte trokutu opisane, odnosno upisane kružnice s obzirom na vrstu trokuta (šiljastokutni, pravokutni, tupokutni, jednakostranični, jednakokračni).