Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

L'agulla de Buffon

Georges-Louis Lecrerc, compte de Buffon (1707-1788) va comprovar que en llençar una agulla sobre un paper en el qual s'han traçat paral·leles distanciades entre si amb la mateixa mida de l'agulla, la probabilitat que aquesta agulla talli algunes de les línies és En fer clic al botó "Llença agulles", es deixaran caure 100 agulles sobre una terra ratllat amb rectes paral·leles. El mateix programa contarà, no només el nombre d'agulles llençades, sinó també quantes d'aquestes han caigut sobre alguna de les paral·leles. Repetiu 50 vegades l'experiment i anoteu el nombre d'agulles que toquen les paral·leles en cada una de les 50 proves. Multipliqueu per dos el nombre de llançaments que s'han fet i dividiu aquest resultat entre el nombre total de vegades que l'agulla ha tallat alguna de les paral·leles. Quin resultat obteniu?
Activitat creada al setembre de 2013 i recuperada a l'octubre de 2020