Een arctan functie passen op een set datapunten.

De blauwe punten zijn de gemeten waarden. De blauwe lijn is de beste arctan functie p(x) passende bij de blauwe punten. p(x) gebruikt de punten verzameling L en de functie q. De rode punten M en J met raaklijnen liggen op p(x). De lichtblauwe lijn is de afgeleide van p(x).
De blauwe en en rode punten kunnen versleept worden met de cursor. De initiële waarden van de constanten a,b,c,d en e van p(x) worden ingesteld met sliders. Nieuwe punten kunnen ingevoerd worden in een nieuwe set. De set L in de definitie van p(x) kan vervangen worden door de nieuw ingevoerde set.