Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

nszakaszfelezőmerőlges

nszakaszfelezőmerőleges: azon pontok mértani helye a síkban, melyeknek a szakasz két végpontjától mért ntávolságuk egyenlő. Nézzük a következő GeoGebra fájlt!
eq1: az AB szakasz nszakaszfelezőmerőlegese eq2: az AC szakasz nszakaszfelezőmerőlegese

Kérdések, gondolkodni valók

  1. Egy szakasz nszakaszfelezőmerőlegese mindig merőleges a szakaszra?
  2. Ha nem mindig, akkor mikor?
  3. Bármely háromszög bármely két oldalának nszakaszfelezőmerőlegese metszi egymást?
  4. Ha nem, akkor milyen háromszögben igaz ez?
  5. Ha egy háromszög két oldalának nszakaszfelezőmerőlegese metszi egymást, akkor milyen tulajdonságai vannak a metszéspontnak?