Linearne jednadžbe - vježba

Zadatak 1:

Odaberi sve zapise koji su linearna jednadžba:

Obilježite sve primjenjivo

Zadatak 2:

Odaberi ispravan matematički zapis: dvostruki broj

Obilježite sve primjenjivo

za 5 manji broj

Obilježite sve primjenjivo

Zadatak 3:

Zadatak 4:

Zadatak 5:

Zadatak 7:

Zadatak 7:

Koliko je zelena čaša?

Zadatak 8:

Zadatak 8:

Unesi vrijednost ?.

Zadatak 9:

Zadatak 9:

Unesi vrijednost ?.