Rozbor OS1

Je dána úsečka AS o délce 6cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, ve kterých bod S je středem strany BC, strana c=8cm a úhel γ=60°.

Information