Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Fyrhörningar och dess egenskaper

Fyrhörningar och dess egenskaper

Fyrhörningar och dess egenskaper

Begrepp: - sida - hörn - vinkel - diagonal - parallell - symmetrisk Diskutera följande frågor i era grupper: 1. Vad betyder begreppen här ovanför? 2. Diskutera varje figur utifrån ovanstående begrepp. Hur kan ni använda begreppen för att beskriva  figuren? 3. Hur är figurerna lika varandra? Hur är de olika varandra?

Vad är gemensamt för ALLA fyrhörningar?

Vad är speciellt med ett parallelltrapets?

Vad är speciellt med ett parallellogram?

Vad är speciellt för en rektangel?

Vad är speciellt för en romb?

Vad är speciellt för en kvadrat?