זווית צלע זווית 2

בפעילות זו באיזה תנאי משולשים השווים בגדלים של זוויותיהם ובאורך אחת מצלעותיהם למשולש נתון חופפים למשולש הנתון
לפניכם משולש ושלוש התחלות של בניית משולשים גררו את קצות הקרניים והשלימו את שלושת המשולשים סַמנו את הקודקוד השלישי של כל משולש. הַביאו את הסמל Toolbar Imageלנקודת החיתוך של הקרניים והַקישו תוכלו גם לחבר את קודקודי המשולשים באמצעות Toolbar Imageבדקו איזה מהמשולשים נראים חופפים למשולש הנתון בִּדקו על ידי גרירת קודקודים כמה נתונים שווים לנתוני המשולש הנתון יש בכל אחד משלושת המשולשים איזה מהם חופף למשולש הנתון הסבירו