Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

par 1-2: Domein en bereik van een functie en oefening

Hoofdstuk 3 - Reële functies Het domein van een functie in R is de verzameling van alle reële getallen x waarvoor je een functiewaarde f(x kunt bepalen. Of in eigen woorden: voor welke x-waarden kan je een y berekenen? Notatie: dom f Grafisch: projecteer de grafiek op de x-as. Het bereik van een functie in R is de verzameling van elke functiewaarden. Of in eigen woorden: wat kan y allemaal zijn? Notatie: ber f Grafisch: projecteer de grafiek op de y-as. Cursus p. 51 5.9 Oefening 6 (klastaak) Bepaal domein en bereik van onderstaande functies.