Från kvadrater till kub

Hur hänger kvadraten och kuben ihop?

En kvadrat är en rätvinklig, tvådimensionell figur där sidorna är lika långa och parvis parallella. Kuben är en rätvinklig, tredimensionell figur där sidoytorna är lika stora och parvis parallella. Men 6 st lika stora kvadrater kan du skapa en kub. En kub: * har 6 st sidor, 8 st hörn och 12 st kanter. * består av 6 st lika stora kvadrater som är parvis parallella. * är en rätvinklig, tredimensionell kropp. Den här övningen visar 6 st lika stora kvadrater, i olika färger, som ligger på en plan yta. Om du flyttar på det blå reglaget kan du välja hur kvadraterna skall sitta ihop när de ligger platt på ytan. Genom att dra det röda reglaget från "Open" till "Close" kan du vika ihop de tvådimensionella kvadraterna så att de sitter ihop, sida mot sida, och bildar en tredimensionell kub.

Kvadrater som fogas samman blir en kub.