Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Investigant formes

Spline i spline

Propostes a partir del mètode de Javier Cayetano per al disseny de flors

Es proposen alternatives al mètode que creiem que són més senzilles de fer servir.

Spline i polinomi

Spline i corba paramètrica

Spline, polinomi i eix central