De opmaakwerkbalk

Hoe open je de opmaakwerkbalk voor een object?

Naargelang de geselecteerde knop of object(en) biedt de  Opmaakwerkbalk verschillende opties aan om de kleur, afmeting en stijl van objecten in je constructie te wijzigen. Je opent de Opmaakwerkbalk voor een bepaald object op de volgende manier:
 1. Selecteer het object dat je wil aanpassen in om he teven welk venster.
 2. Klik op de knop  Opmaakwerkbalk in het  Tekenvenster.
 3. Wijzig de eigenschappen van de objecten volgens de opties in de Opmaakwerkbalk.
 4. Sluit de Opmaakwerkbalk of selecteer een ander object waarvan je de kenmerken wil wijzigen.
Tips:
 • Je kunt meer dan één object selecteren om tegelijk hun kenmerken (b.v. kleur, afmeting van punten) te wijzigen door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl je op de objecten klikt.
 • Je kunt ook het  Eigenschappenvenster van een object openen, dat nog meer opties bevat om objecten te wijzigen.
Opgaven
 1. Selecteer een punt en open de  Opmaakwerkbalk . Verhoog de  Puntgrootte en verander zijn   Kleur.
 2. Selecteer een lijnstuk, verander zijn   lijndikte en stijl, en toon zijn  label.
 3. Selecteer de cirkel en zoek hoe je zijn ondoorschijnendheid en kleur kan wijzigen.

Probeer het zelf...

Hoe open je de Opmaakwerkbalk voor een venster?

 1. Zorg dat geen object geselecteerd is.
 2. klik op de knop Opmaakwerkbalk in de rechterbovenhoek van het GeoGebra scherm om de Opmaakwerkbalk  van het actieve venster te openen. OpmerkingElk venster heeft zijn eigen Opmaakwerkbalk.
VenserKnop Opmaakwerkbalk
Algebra venster
CAS  venster 
Tekenvenster 
3D tekenvenster 
Rekenblad 
Tip: In de GeoGebra Handleiding vind je meer informatie over Opmaakwerkbalken in de verschillende vensters?