Mitjana, mediana i desviació estàndard

ACTIVITAT OBLIGATÒRIA

Canviant el valor de les freqüències absolutes, observa el significat gràfic de la mitjana, la mediana i la desviació estàndard. Després de realitzar l'activitat, escriu un comentari en l'apartat corresponent de l'aula virtual amb les teues conclusions.
Image