Undersökning av randvinkelsatsen och dess följdsatser

1. Välj den sats du vill undersöka. 2. Variera vinklarna och genom att dra i punkterna. 3. Bestäm det samband som gäller mellan vinklarna. 4. Kontrollera genom att välja "Visa samband". 5. Dölj allt via återställningssymbolen i övre högra hörnet. 6. Upprepa punkerna 1-5 för andra satser.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB