De CAS Commando's gebruiken

CAS Commando's

Je kunt in het CAS Venster ook Commando's gebruiken. De commando's worden steeds gevolgd door haakjes. Binnen deze haakjes kan je de nodige parameters typen. Opgave 1 Zoek de grootste gemene deler (GGD) en het kleinste gemeen veelvoud (KGV) van 18 en 24.
1.GGD(18, 24) Typ GGD(18, 24) in een CAS Invoerveld en Enter om de grootste gemene deler van de twee getallen te berekenen.
2.KGV(18, 24) Typ KGV(18, 24)  in een CAS Invoerveld en Enter om het kleinste gemeen veelvoud van de twee getallen te berekenen.

Probeer het zelf...

Automatisch aanvullen van commando's

Na het typen van de eerste twee letters van een Commando in een CAS Invoerveld, probeert GeoGebra het Commando aan te vullen en toont het de nodige parameters tussen de haakjes.
  • Toont GeoGebra het gewenste Commando, klik op Enter.
  • Is het gesuggereerde Commando niet het gewenste commando, typ dan verder tot de suggestie klopt.
Tip: Na het selecteren van een Commando wordt meteen de eerste parameter geselecteerd, zodat je hem gemakkelijk kan vervangen door de gewenste invoer. Typ een komma of klik op de pijltoetsen van je toetsenbord om de volgende parameter te selecteren. Opgave 2 Vergelijk de grootste gemene deler en het kleinste gemeen veelhoud met de priemfactoren van de getallen.
1.Priemfactoren(18) Bereken de priemfactoren van 18 met het commando  PrimeFactors(18).
2.Priemfactoren(24) Bereken de priemfactoren van 24.
3. Onderzoek het verband tussen de priemfactoren van beide getallen en de grootste gemene deler van beide getallen.
4.Priemfactoren(#2) Typ Priemfactoren(#2)om de priemfactoren van het KGV in rij twee te berekenen.
Tip: De sneltoets #2 verwijst naar de uitvoer van rij 2.
5.Onderzoek het verband tussen de priemfactoren van beide getallen en de priemfactoren van het kleinste gemeen veelvoud van beide getallen.