Kwadrat

Wielokąt foremny

Wielokąt foremny, to taki wielokąt, którego wszystkie boki mają równą długość a kąty mają równą miarę.

Kwadrat

Protokół konstrukcji

Co będzie potrzebne: odcinek AB o długości a. Konstrukcja:
  1. Rysujemy dwie proste prostopadłe do odcinka AB: jedną przechodzącą przez punkt A, a drugą przechodzącą przez punkt B.
  2. Kreślimy okrąg o środku B i promieniu AB, a następnie zaznaczamy punkt przecięcia się prostej prostopadłej do AB i tego okręgu. Oznaczamy go jako punkt C.
  3. Kreślimy okrąg o środku A i promieniu AB, a następnie zaznaczamy punkt przecięcia się prostej prostopadłej do AB i tego okręgu (bliższy punktowi C). Oznaczamy go jako punkt D.
  4. Czworokąt ABCD będzie kwadratem o boku a.