Monotonia de f - Signe de f'

Introdueix la funció que vulguis estudiar en la casella verda. Si mous el punt A se't traçaran les gràfiques de la funció i la seva derivada. Fixa't en el traç i els seus colors. Pots amagar les funcions f i f' mitjançant les caselles de la dreta. Alhora pots visualitzar, si ho creus necessari, el pendent de la recta tangent i els intervals de monotonia de f.