Toisen asteen polynomifunktion kuvaajan tutkimus

Liikuttele liukuja , ja . Vastaa alhaalla oleviin kysymyksiin vihkoosi.
1. Millä kertoimen arvoilla paraabeli aukeaa ylöspäin? (Vinkki: Näyttää kuopalta.) 2. Millä kertoimen arvoilla paraabeli aukeaa alaspäin? (Vinkki: Näyttää mäennyppylältä.) 3. Miten vakio vaikuttaa paraabelin kuvaajaan? 4. Miten voit vaikuttaa paraabelin leveyteen? 5. Kuinka monta nollakohtaa voi paraabelilla olla?