Temperatura vode u loncu

Voda u loncu za 5 minuta dosegne temperaturu od 40 0C, a za 10 minuta 80 0C.  Uz pretpostavku da temperatura linearno ovisi o vremenu, odredi kojom se brzinom zagrijava voda. UPUTE: Pomiči točku vrijeme i uoči promjene temperature u određenim vremenskim intervalima. 

Kojom se brzinom zagrijava voda? Temperatura vode se povećava za

Uključite sve točne odgovore