Pitagorina teorema - Dužina novogodišnjih lampica

Odredi dužinu novogodišnjih lampica