Wartość największa i najmniejsza funkcji w przedziale

Możesz poruszać punktami A i B czyli końcami przedziału. Możesz zmieniać wzór funkcji używając suwaków a, b, c. Możesz zaznaczać pola wyboru...
Przytrzymaj klawisz Ctrl i przesuń obszar roboczy lewym przyciskiem myszy...

Podaj największą wartość funkcji a b c

Najmniejsza wartość funkcji wynosi