Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Mòdul d'origami per a fer una estrella de 12 puntes

Partim d'un quadrat que haurem de doblegar fins obtenir les línies marcades en la figura de l'applet de GeoGebra. Per veure com plegar-lo mou els punts lliscants.
Per construir l'estrella de 12 puntes calen 6 mòduls com els de l'applet. Tot seguit teniu un vídeo on s'explica com acabar de muntar-la.