Espirals d'n centres.

Autor:
dorrod
Dibuixa una espiral del nombre de centres que vulguis i que doni tres voltes senceres al polígon regular triat. 1.   Dibuixa un polígon regular de nombre de costats qye vulguis, menor o igual a six. 2.       Dibuixa les rectes que contenen els seus costats. 3.       Agafant el vèrtex A com a centre i radi, la longitud del costat del polígon regular, L, fes l’arc entre les rectes que contenen el costat consecutiu a AB. 4.       Consecutivament es tracen arcs amb centres en els vèrtex B, C ...fins que es completen dues voltes senseres. 5.       Els radis dels arcs seran consecutivament  L, 2L, 3L, etc.. 6. Cada nou arc s’uneix a l’extrem lliure de l’arc anterior.