Матрицыг хасах

Зохиогч:
Solongo
Матрицын хасах үйлдлийг жишээгээр харууллаа.
Матрицыг нэмэх, хасах үйлдэл ямар ялгаатай байна вэ?, Ялгаа байна уу?