Хөтөлбөр харах

Бямба гараг, 2018.05.05.
    10.40 – 11.00 Бүртгэл 11.00 – 11.10 Нээлтийн ажиллагаа 11.10 – 13.25 Илтгэлүүд Ц.Навчаа   Геогебрагийн сургалт Бичлэг Б.Загдсүрэн Цилиндрт багтсан бөмбөлөг, цилиндрийг багтаасан бөмбөлөг ГГНом Г.Ариунжаргал Гистограмм байгуулах, дундаж, медиан олох ГГНом Д.Цэцэгдэлгэр Хавтгайн геометрийн байгуулалт хийх ГГНом Бичлэг Д.Хишигбат, Э.Мөнхгэрэл Геогебра програмын хувилбарууд ГГНом, Бичлэг Ц.Ариунзаяа  Дээд эрэмбийн тэгшитгэлийг үржигдэхүүнд задлах аргаар бодох Т.Ариунзаяа  Призмийг багтаасан цилиндр, цилиндрийг багтаасан призмийн бодлого ГГНом Бичлэг М.Үүрийнцолмонцацралт Гараар зурсан дүрс хэрэгсэл Бичлэг Л.Янжинлхам  Үйлдвэрийн бодлогыг Пуассоны тархалт ашиглаж шийдвэрлэх ГГНом Бичлэг 13.25 – 14.00 Цайны завсарлага 14.00 – 15.15 Илтгэлүүд Д.Цэцэгдэлгэр "Геометрийн хувиргалт" сэдвийн хэрэглэгдэхүүн ГГНом Бичлэг Н.Бандихүү Интеграл хэрэглээ Бичлэг Б.Отгонжаргал Геогебрагийн бодит өргөтгөл (iOS) Бичлэг М.Өнөржаргал, Б.Алтантулга Параметрт ба далд муруйн график байгуулах ГГНом Бичлэг 15.15 – 15.45 "Алтан хонх" асуулт хариулт (Plickers) 15.50 – 17.00 “Ур чадварын уралдаан” тэмцээн,   Чөлөөт ярилцлага (118, 120, 124, 301) 17.15 – 17.25 Уралдааны дүн танилцуулах 17.25 – 17.30 Хаалтын ажиллагаа Чөлөөт үйл ажиллагаа: Геогебра програмыг суулгах, түүн дээр ажиллах, турших, хэлэлцүүлэх, санал асуулга №118: График, 2D геометр №118: Алгебр, Анализ, КАС №301: Html, App, Tex, ГеогебраНом №120: Магадлал, Статистик, Хүснэгтэн хуудас №124: 3D геометр Цай кофе