Nejednadžba oblika (ax + b)/(cx + d) <> 0 - metoda slučajeva

Uputa i postupak za rješavanje nejednadžbi tipa U ovom tipu nejednadžbe traži se predznak kvocijenta dvaju varijabilnih faktora i . Uputa za rad s apletom:
  1. Odaberite znak nejednakosti.
  2. Podesite vrijednosti koeficijenata a, b, c i d pomičući ih mišem ili strelicama na tipkovnici.
  3. Razmislite što bi mogao biti odgovor na postavljeno pitanje, pa uključite kontrolni okvir 1. Odgovor.
  4. Razmislite svaki puta prije nego uključite naredni korak.